+ stemmen

Meeste stemmen gelden; klopt dat wel?


Als we in Nederland naar de stembus gaan, kunnen we onze stem aan één persoon van één van de vele partijen geven. De partij met de meeste stemmen wint.

Het leidende principe hierachter is dat we aangeven wie ons vertrouwen krijgt. We kunnen niet expliciet aangeven wie we niet zien zitten. Is dat niet vreemd? Onze mening wordt in stevige mate bepaald door wat we liever niet willen en juist daarvoor is in ons huidge kiesstelsel géén plaats. Terwijl iets niet willen op zijn minst even waar is als iets wel willen.

BeterStemmen is een alternatieve, online manier van stemmen waarbij dat wél kan.
Op deze site geef je een oordeel over alle partijen ipv over maar één partij. Dit geeft een veel completer, genuanceerder en dus eerlijker beeld.


Waarom is dat beter en eerlijker?


Stel de winnaar van de traditionele verkiezingen krijgt 30% van alle uitgebrachte stemmen. De overige 70% van de stemmen gaat naar alle andere partijen, die ieder onder de 30% uitkomen. Maar misschien wil deze 70% van de stemmers alles behalve de winnaar van de verkiezingen in de regering. In dit geval is de meerderheid tegen de winnaar van de verkiezingen.

Voor de verkiezingen in maart 2017 is er een beter alternatief dat rekening houdt met:

a) de schijnmeerderheid van de winnaar
b) het zichtbaar maken van andere ‘meerderheden’
c) iets willen, maar ook iets niet willen
d) de strategische stem
e) de zwevende of niet-wetende kiezer

Op BeterStemmen.nl geef je voor elke partij aan in welke mate (van -5 tot + 5) deze jouw vertrouwen krijgt. Dit is meteen het grote verschil met Stemwijzer.nl, die tot doel heeft je mening te koppelen aan een partij. Bij BeterStemmen moet je die mening over de partijen al hebben.


Wat levert BeterStemmen nog meer op?


BeterStemmen biedt beter inzicht in wat wij van verschillende partijen vinden en zou een waardevol instrument kunnen zijn om tot een echt brede coalitie te komen. De traditionele kater na het stemmen (‘ja, dáár had ik niet op gestemd’) is nagenoeg verdwenen.

Een leuk extra is die van het gedragen alternatief: de partij die eigenlijk brede waardering krijgt, maar bij de traditionele verkiezingen (door de strategische stem) relatief klein blijft.

BeterStemmen is in praktische zin razendsnel. Op het moment dat de stembus sluit is er meteen een uitslag beschikbaar.

Andries de Marez Oyens (concept en initiatief)
Bas Koerhuis (innovatie manager)
Wouter Vos (communicatie expert)
Marc van Gils (website)