+ stemmen

Hoe werkt beter stemmen?

Bij de huidige manier van stemmen in de politiek, kun je jouw voorkeursstem aan één partij geven. Je kunt niet aangeven welke partij je absoluut niet in de tweede kamer wilt zien. En er is ook geen mogelijkheid om alle partijen een waardering te geven. Op BeterStemmen.nl geef je per partij aan in welke mate (van -5 tot + 5) deze jouw ideeën vertegenwoordigt. Je hebt hiermee de vrijheid om veel genuanceerder te stemmen.

Kortom, een eerlijkere manier van stemmen met veel meer nuance en ruimte voor een tegenstem.

BeterStemmen uitleg
BeterStemmen uitleg
BeterStemmen uitleg

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

Als je je stem hebt uitgebracht, kan je direct jouw stemmen vergelijken met die van anderen. Je ziet hoeveel vertrouwen andere BeterStemmers hebben in de politieke partijen die meedoen met de 2de kamerverkiezingen in maart.

De stemmen op BeterStemmen.nl stellen we ter beschikking aan politieke partijen en aan media, zodat we de discussie over de verkiezingen en over de coalitievorming voeden met extra informatie. Deze informatie was hiervoor nog niet eerder beschikbaar. We willen de politiek laten zien wat mensen écht willen.